Zobacz również
  • Miejsce religii w mediach
    Media ukierunkowane religijnie są dostępne na rynku już od wielu lat. Dzięki rozwojowi technologii objęły swym zasięgiem oprócz prasy również [...]
  • Reklama ambientowa
    Reklama ambientowa jest to reklama, którą można spotkać dosłownie wszędzie, na przystankach, autobusach, taksówkach czy nawet w szkołach. Chodzi o [...]
  • Media interaktywne
    Media interaktywne są to media, które ułatwiają wzajemne komunikowanie się. Ma on formę dialogu pomiędzy dwiema osobami, które ze sobą [...]
Strony

Archive for Marzec, 2014

Polityka w mediach masowych zakorzeniła się już na dobre. Wszystkie współczesne media są aktywnie wykorzystywane przez różne partie polityczne czy [...]
Początki prasy sięgają już IV wieku. Pierwsza drukowana gazeta ukazała się ok. roku 700 w Pekinie a chiński dwór cesarski [...]
Ważne wiadomości to nic innego jak tutaj terminologia, która została wyodrębniona na podstawie specjalistycznej klasyfikacji dotyczącej treści wiadomości przekazywanych nam [...]
Środki masowego rodzaju tutaj dzielą nam przywódców na dwie grupy. Lokalni oraz kosmopolityczni. Zajmijmy się w tym określeniu przywódcami lokalnymi. [...]